مشتاق گل از سرزنش خار نترسد .. حیران رخ یار ز اغیار نترسد.. عیار دلاور که کند ترک سر خویش.. از خنجر خون ریز وسر دار نترسد.. آنکس که چو منصور زند لاف انا الحق.. ازطعنه نا محرم اسرار نترسد.. ای طالب گنج وگهر از مار میندیش.. گنج وگهر آن برد که از مار نترسد.. گر بی بصری می کند انکار من از عشق.. سهل است وچه غم عاشق از این کار نترسد.. درعشق چو بیم سر وجانست ولیکن.. ای دلبر از اینها دل عیار نترسد.. اندیشه ندارم زرقیبان بد اندیش.. از خار جفا عاشق گلزار نترسد.. در سایه فضل ایمن از ‌آ ن است نسیمی.. کان شیردل از پنجه کفتار نترسد..

paradise <BlogSky:Weblog Title />

X
تبلیغات
زولا
ع.سربدار

آرشیو

پنج‌شنبه 28 مهر‌ماه سال 1384
شب قدر

 سوره قدر

دراین شب های پر از خلوت وتنهایی 
تن خویش را در زیر بارش باران رحمت
خداوندی قرار دادن واز سرچشمه
حیات جرعه ای نوشیدن ؛ ودر این
شب مقدس خود را غسل دادن
روحت را به پاکی ها سرشتن
واز پلیدی ها دور نمودن؛ وه چه زیباست
اخلاص ؛ به منتهای درجه ایمان رسیدن
وخالص شدن برای او  ودر او ؛نه به غیر او
شاید قطره ای از این باران رحمت بر ما
فرو ریزد  واین کویر تشنه و خسته از پلیدیها
را شستشویی دهد
شب قدر ؛ شب رحمت الهی ؛شبی که ادمی از
مرحله آدمیت به انسانیت میرسد .بیاییم قدر
این شب را بدانیم که از هزاران شب برتر است
نمدانیم کدامین شب است ولی میدانیم یکی از این شب هاست
یکی از این شب هایی که همواره در پی یکدگر می آیند و میروند
شبی که از هزاران شب برتر است؛ شبی که تمامی فرشتگان
و روح به زمین می آیند تا دل هر تشنه ای را سیراب عشق کنند
سلام ودرودی است این شب را تا دمدمه های صبح

ع.سربدار

آهوی زخمی

آهوی زخمی در دشت چگونه رهدا
مانده او تنها تنها ز پا می فتدا
آهوان رفتند در خون به خدنگ رها 
دشت بی یاران وایم چو دوزخ بودا
آهوی زخمی در دشت چگونه رهدا
 مانده او تنها تنها ز پا می فتدا
تیر زهر آگین بر پا شده است و رها
 از دلش اما بنگر چه خون می چکدا
تیغ دشمن نوش بگذار هزاران شودا
وای از آن خاری کز یار بر دل خلدا
 آهوی زخمی در دشت چگونه رهدا
مانده او تنها تنها ز پا می فتدا
 پای رفتن نیست دیگر به کجا رودا
کو سرای دوست که او سر نهدا
 عشق و هجرانی وایش چه ها می کشدا
بر لبش لبخند در دل چه خون می خوردا
 آهوی زخمی در دشت چگونه رهدا
 مانده او تنها تنها ز پا می فتدا
 چشمه بی آهو زین پس چه تشنه بودا
دشت بی آهو وایم چه طوفان شودا
 آهوی زخمی در دشت چگونه رهدا
 مانده او تنها تنها ز پا می فتدا
رسول نجفیان


تعداد بازدیدکنندگان : 209003


نبوی گویا
وب نوشت
بیاد مصدق
دکترسروش
دوران ما
از یاد رفته ها
حسین خدادا
پژواک خاموش
بلاگ گویا

امید معماریان
الپرر

چه گوارا

دکتر سروش

دکتر شریعتی
فلش
احسان شریعتی
سایت ویژه دکتر
سایت Dr.Shariati.tk
مجمع وبلاگ نویسان

درباره دکتر تنها شریعتی
راه آزادی
عاشقترین
وبلاگ قران مجید
با مخاطبهای آشنا
مصدق مرد آزاده
اندیشه های ماندگار
فقر ‘ فساد ‘ تبعیض
وبلاگ رسمی فارغ

التحصیلان سمپاد
khabarchin
به دنبال دل مسایل

مربوط به جوانان

نیمروز

امروز

ایسنا

بازتاب

شرق

آوای آزاد

تلاش

مجله فروغ

بخارا

پا یاب

اخبار گویا

بی بی سی

tinypic

روز

گویا

عناوین آخرین یادداشت ها