مشتاق گل از سرزنش خار نترسد .. حیران رخ یار ز اغیار نترسد.. عیار دلاور که کند ترک سر خویش.. از خنجر خون ریز وسر دار نترسد.. آنکس که چو منصور زند لاف انا الحق.. ازطعنه نا محرم اسرار نترسد.. ای طالب گنج وگهر از مار میندیش.. گنج وگهر آن برد که از مار نترسد.. گر بی بصری می کند انکار من از عشق.. سهل است وچه غم عاشق از این کار نترسد.. درعشق چو بیم سر وجانست ولیکن.. ای دلبر از اینها دل عیار نترسد.. اندیشه ندارم زرقیبان بد اندیش.. از خار جفا عاشق گلزار نترسد.. در سایه فضل ایمن از ‌آ ن است نسیمی.. کان شیردل از پنجه کفتار نترسد..

paradise <BlogSky:Weblog Title />
ع.سربدار

آرشیو

سه‌شنبه 31 خرداد‌ماه سال 1384
وصیت نامهسلام به همسرم که در تمامی دوران زندگی مشترکمان جز اذیت وآزارودرد نه 


تنها چیزی از من ندیدکه به قول خودش خود مرا هم نمی دید.اما با متانت


وبزرگواری همچون کوهی پرصلابت در کنار من ماند وصبر پیشه کرد.


سلام به فرزندان عزیز ودلبندم .آیدا ٬ آنا٬آرمان


از شما میخواهم که چونان هیشه به زندگی خود ادامه داده ودر


زندگی


سربلندوموفق باشیدوادامه دهنده راه من.


باری این رسم زندگی است تابوده وبوده همین بوده وهست واین


جبر زندگی


است!


امیدوارم که مرا ببخشید٬جون هیجوقت نتوانستم نه شوهری خوب


برای


همسرم ونه پدری خوب برای شما باشم.


ولی حال ار شما عزیزترین عزیزانم  میخواهم که به حرفهایم


خوب گوش دهید.


حرفهایی که شاید هیجوقت فرصت یا توان گفتنشان را نداشتم.


عزیزانم سعی کنید در زندگی همواربه هم عشفق بورزید وهمدیگر


را دوست


بدارید.


احترام همدیگر را وحرمت بزرگی وکوجکی را نگه دارید٬ومثل


زنجیره های یک


زنجیر به  هم متصل باشید.که این دنیا جز پستی  ونامرادی چیزی


ندارد که به شما


عرضه کند.


در زندگی به دنبال مال وثروت نباشید ٬ به هم عشق بورزید وهنر


عشق


ورزیدن ودوست داشتن را تمرین کنید.


اگر روزی به گدایی برخوردید که تکه نانی  یا شرف از دست


رفته اش را گدایی


میکرد دست رد بر سینه او نزنید که او هم انسانیست همجون شما٬


یا اگر یتیمی را دیدید که قطره اشکی بر گونه اش نشسته بود ومحبت را


جستجو میکرد از او دریغ ندارید احساس پاک دوست داشتن را.


اگر در زندگیتان به پشت شلاق خورده کسی یا ناموس هتک شده انسانی


مواجه شدید با تمامی وجودتان از او دفاع کنید٬ حتی به قیمت از دست دادن


همه چیزتان.


عزیزانم سعی کنید  مردن را قبل از اینکه مرگ به سراغتان بیاید تمرین کنید


که در مواجه شدن


با آن هراس نداشته باشید که اگر قبل از مرگتان بمیرید دلتان زنده میشود به


عشق. به قول مولانا:


بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید                           در این عشق چو مردید همه

روح پذیرید
بمیرید  بمیرید  ازاین خاک  برآیید                       از این  خاک چو  رفتید

 سماوات  بگیرید


که در پی چنین مردن های است٬ عشقی بس ژرف و عظیم ! ودر پی مردنی


اینچنین٬


زایشی است با شعور٬ و عشق آغاز میشود وزندگی به حرکت در می اید.


زندگی ای که پایه واساس اش از محبت است وعشق ودوست داشتن٬


ودیواره هایش از احساسی بلورین ولطیف٬ وسقفش از معرفت وشعوری خود


آگاه ومحض.


که خالقش خودت هستی  واین است معنای این جمله خداوند٬ (خداوند همه


چیز را که آفرید اول ماهیتش اش را آفرید سپس آن را ٬ بجز انسان ٬که اول


انسان را خلق نمود بعد ماهیتش را٬ واورا به خود واگذاشت.)


واین فلسفه زندگی من بوده که از وقتی که خود را شناختم به دنبال آن


خویشتن خدایی خویش بودم وعلت نبودنم در پیش شما نه از نظرجسمی


وفیزیکی که همواره در کنارتان بوده ام


ولی هیچوقت در جمع شماحضور نداشتم این بود.


 وسکوت مرگبار وچهره عبوس وهمواره غمبارم از تنهایی  وغریبی ام در این


پوچستان لم یزرع


حکایت می کرد٬ که کسی زبانم را نمیدانست٬نه از دل دادگی و دل بندی به


دنیا ٬که هیچ چیز این دنیا برایم زیبا نبود٬و چشمان بی روحم که همواره به


دنبال چیزی می گشت آن جیز کسی نبود  جز معبودم که الان در صف


میلیاردها میلیار مخلوق آن معبود منتظر آن روز موعودم.


همه شما را به خدا میسپارم تا روز دیدار.  


بدرود ............!

Happiness keeps You Sweet

Trials keep You Strong

Sorrows keep You Human

Failures keeps You Humble

Success keeps You Glowing

But Only God keeps You Going

You are so special
  

تعداد بازدیدکنندگان : 209083


نبوی گویا
وب نوشت
بیاد مصدق
دکترسروش
دوران ما
از یاد رفته ها
حسین خدادا
پژواک خاموش
بلاگ گویا

امید معماریان
الپرر

چه گوارا

دکتر سروش

دکتر شریعتی
فلش
احسان شریعتی
سایت ویژه دکتر
سایت Dr.Shariati.tk
مجمع وبلاگ نویسان

درباره دکتر تنها شریعتی
راه آزادی
عاشقترین
وبلاگ قران مجید
با مخاطبهای آشنا
مصدق مرد آزاده
اندیشه های ماندگار
فقر ‘ فساد ‘ تبعیض
وبلاگ رسمی فارغ

التحصیلان سمپاد
khabarchin
به دنبال دل مسایل

مربوط به جوانان

نیمروز

امروز

ایسنا

بازتاب

شرق

آوای آزاد

تلاش

مجله فروغ

بخارا

پا یاب

اخبار گویا

بی بی سی

tinypic

روز

گویا

عناوین آخرین یادداشت ها